INFORMACE PRO UCHAZEČE

JAK GRANTY POSKYTUJEME ?

Komu a jak pomáháme?


Granty nadačního fondu Jihočeské naděje jsou určeny pro nadané děti a studenty z Jihočeského kraje, které díky složité sociální situaci nemají dostatečné finanční zázemí na to, aby svůj talent proměnili v opravdový úspěch.

FINANČNÍ POMOC PRO SAMOŽIVITELE - LETNÍ TÁBORY NA ROK 2022

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ NA DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY PRO SAMOŽIVITELE NA ROK 2022

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu: „Finanční pomoc pro samoživitele - letní dětské tábory“.

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO PROGRAMU

 • Vyplnění žádosti o příspěvek
 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje
 • Sociální situace rodiny žadatele

PO VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDOU VYBRANÍ ŽADATELÉ NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VYZVÁNI K DOLOŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOH:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje
 • Příloha č. 2 – faktura/daňový doklad k uhrazení nebo proplacení nákladů na letní dětský tábor

Na příspěvek z nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

STIPENDIA VŠ, SŠ A SOU

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE, STŘEDNÍ ŠKOLE NEBO STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu: „Příspěvek na úhradu nákladů studia na vysoké škole nebo střední škole“.

ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU

Příspěvek je určen pro studenty vysokých škol, středních škol a středních odborných učilišť. Cílem je podpořit studenty s vynikajícím studijním prospěchem ze sociálně slabších rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se studiem (doprava žadatele do školy, ubytování na internátu, nákup odborné literatury nebo softwaru).

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO PROGRAMU

 • Vyplnění žádosti o příspěvek
 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje
 • Žadatel je přihlášen k dennímu studiu na vysoké škole, k docházce na střední školu nebo střední odborné učiliště
 • Studijní průměr uchazeče za poslední dvě uplynulá pololetí nepřesahuje 1,25
 • Sociální situace rodiny žadatele

PO VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDOU VYBRANÍ ŽADATELÉ NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VYZVÁNI K DOLOŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOH:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje
 • Příloha č. 2 – kopie indexu u VŠ a vysvědčení za poslední dvě pololetí k prokázání studijního průměru na ŠŠ, SOU
 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

UMĚLECKÝ GRANT

PODPORA UMĚLECKY NADANÝCH STUDENTŮ

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu: „Podpora umělecky nadaných studentů“.

ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU

Příspěvek je určen pro studenty základních, středních a vysokých škol. Cílem je podpořit nadané studenty, jejichž sociální situace neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených s uměleckou činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži nebo případná individuální potřeba žadatele).

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO PROGRAMU

 • Vyplnění žádosti o příspěvek
 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje
 • Potvrzení umělecké instituce, kde uchazeč studuje
 • Sociální situace rodiny žadatele

PO VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDOU VYBRANÍ ŽADATELÉ NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VYZVÁNI K DOLOŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOH:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje
 • Příloha č. 2 – stručná reference od vyučujícího učitele, dosažené úspěchy apod.
 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o nadační příspěvek

Žádost o nadační příspěvek

SPORTOVNÍ GRANT

PODPORA SPORTOVNĚ NADANÝCH STUDENTŮ

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu: „Podpora sportovně nadaných studentů“.

ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU

Příspěvek je určen pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují individuálním sportům. Cílem je podpořit nadané sportovce, jejichž sociální situace neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se sportovní činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži nebo případná individuální potřeba žadatele).

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO PROGRAMU

 • Vyplnění žádosti o příspěvek
 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje
 • Potvrzení sportovní instituce, kde uchazeč trénuje
 • Sociální situace rodiny žadatele

PO VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDOU VYBRANÍ ŽADATELÉ NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VYZVÁNI K DOLOŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOH:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje
 • Příloha č. 2 – stručná reference od trenéra, dosažené úspěchy apod.
 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost o nadační příspěvek

Žádost o nadační příspěve

DĚTSKÉ DOMOVY


KURZY PRO ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu: „Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z dětských domovů“.

ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU

Program je určen výhradně pro děti z dětských domovů. Cílem programu je finančně podpořit zájemce o získání řidičského oprávnění v rámci zvýšení kvalifikace a tím i konkurenceschopnosti na trhu práce.

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO PROGRAMU

 • Přihlášení se do programu vyplněním formuláře

PO VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDOU VYBRANÍ ŽADATELÉ NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI VYZVÁNI K DOLOŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOH:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele k prokázání věku žadatele
 • Příloha č. 2 – kopie vysvědčení za poslední dvě ukončená pololetí
 • Příloha č. 3 - kopie lékařského osvědčení o zdravotní způsobilosti

Na zařazení do programu není právní nárok.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

PODPOROVANÉ PROJEKTY


5. ROČNÍK TALENTAKADEMIE

5. ROČNÍK TALENTAKADEMIE

Rekordních 38 elitních studentů ze všech krajských gymnázií, tentokrát budoucí uchazeči o studium medicíny a program nabitý přednáškami, exkurzemi v nemocnicích v Českých Budějovicích, Písku a Strakonicích a hvězdní hosté.

4. ROČNÍK TALENTAKADEMIE

4. ROČNÍK TALENTAKADEMIE

Nejnadanější studenti ze všech gymnázií v kraji mají za sebou další kolo Talentakademie Jihočeských nadějí. Náš nadační fond ji v Českých Budějovicích pořádal už po čtvrté. Letošní podzimní kolo bylo zaměřené na přírodní vědy...

LETNÍ KINO NA BATERKY

LETNÍ KINO NA BATERKY

TENHLE LETŇÁK VÁS DOBIJE ČISTOU ENERGIÍ ZAČÁTEK V 20.30. VSTUP JE ZDARMA. Dobrovolný příspěvek bude použit pro nadační fond Jihočeské naděje.