JAK PŘISPĚT

JAK MŮŽU POMOCT ?

Nadační fond Jihočeské naděje je financován z dobrovolných příspěvků fyzických i právnických osob. Pokud se rozhodnete podpořit Nadační fond Jihočeské naděje, můžete tak učinit následujícím způsobem:

vkladem/převodem na účet nadačního fondu:
Komerční banka 43-6390650267/0100

Nadační fond si vyhrazuje právo dar nepřijmout. Standardním procesem je uzavření darovací smlouvy, pokud o ní máte zájem, kontaktujte nás. Pokud existuje vážný důvod pro setrvání dárce v anonymitě, je možné finanční dar složit/převést přímo na účet nadačního fondu bez uzavření darovací smlouvy. Informace o darech jsou důvěrné a jako s takovými je s nimi i nakládáno. Každý dárce má právo na informace týkající se nakládání fondu s finančními prostředky.

ODEČTĚTE SI DAR Z DANÍ!

Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Podrobnější informaci naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.