O NADACI

Naše jihočeské naděje

Pro koho nadace vznikla? Co je jejím cílem?


Budoucnost našeho kraje bude jednou tvořena úspěchy či neúspěchy těch, kteří jsou dnes ještě děti.

Vyrůstají vedle nás. Často mají talent i píli. Předpoklady vyniknout a uspět, být v něčem výjmeční. Ve vědě, sportu nebo umění.  Jenže k tomu abyste proměnili velký talent v úspěch někdy nestačí jen tvrdá práce a silná vůle. Musíte mít štěstí a v neposlední řadě finanční zázemí. Někdy ale právě těm nejvíce talentovaným brání v rozvoji složitá sociální situace, která nedovoluje rodině jejich maximální podporu a nemohou svůj talent dostečně rozvíjet. Přesto právě oni jsou často našimi jihočeskými nadějemi. Tuto nadaci jsem založil proto, abychom jim pomohli na cestě k úspěchu.

STATUT NADAČNÍHO FONDU JIHOČESKÉ NADĚJE 

SPRÁVNÍ RADA NADACE


MUDR. MARTIN KUBA
Zakladatel nadačního fondu,
předseda správní rady

Většinový vlastník společnosti OIG, bývalý ministr průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje.

ING. PETR MAROŠ
Člen správní rady

Generální ředitel společnost OIG, člen regionální a oblastní rady ODS.

ING. DENISA KUBOVÁ
Členka správní rady

Ekonomická ředitelka společnosti
OIG spol. s r.o.

DOZORČÍ RADA NADACE

     PAVLA VANDASOVÁ, DIS.         ING. PETRA MAROŠOVÁ             MGR. ADÉLA RUIDEROVÁ
Předseda dozorčí rady, tajemnice fondu                           členka dozorčí rady                                             členka dozorčí rady