Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Viva la bella - dětský pěvecký sbor

Viva la bella - dětský pěvecký sbor

Viva la bella - dětský pěvecký sbor

Viva la bella je dětský pěvecký sbor působící v jihočeských Slavonicích již od roku 1985. Současným sbormistrem je slavonický učitel hudby pan Vlastimil Burkart. Sbor má 33 členů (8 chlapců a 25 děvčat) ve věku od 10 do 20 let. Repertoár Viva la belly tvoří - vedle klasické tvorby - písně lidové, taneční i spirituály.

 

Se sborem dále vystupují Kateřina Hejlová (klavírní doprovod), MgA. Ivana Šedová (hlasová příprava sboru) a na instrumentálním doprovodu se podílejí Vojtěch Trčka, Štěpán Trčka a Marie Burkartová. Sólistkami jsou Josefina Žampová a Antonie Žampová.

Významných úspěchů dosáhla Viva la bella na soutěžích pěveckých sborů v jihočeském regionu. V letech 2005, 2006 a 2008 získala zlaté pásmo. Roku 2007 se sbor znovu účastnil zájezdu do německého Sinzheimu. Úspěch nechyběl ani v soutěžním klání Zahrada písní v Praze roku 2008, kde se umístili v úctyhodném stříbrném pásmu. V nejbližší době se sbor připravuje na společné koncerty s Vídeňským dívčím sborem ve Slavonicích a ve Vídni.

Snad největším úspěchem sboru Viva la bella je možnost zazpívat na festivalu v Kanadě v Powell River v červenci 2010, kam byl vybrán mezinárodní komisí spolu s dalšími 30 sbory z celého světa.

Mezinárodní komise v Kanadě vybrala tento sbor spolu s 30 sbory z celého světa k účasti na festivalu "International Choral Kathaumixw" v Powell River, a koncertnímu turné po dalších městech Kanady v červenci 2010. Tato mimořádná událost je pro nás radostí i oceněním naší práce a poctou reprezentovat naše město, region a Českou republiku.

Náklady na celou akci jsou ovšem v plném rozsahu nad možnostmi sboru. Na úhradu koncertní cesty se skládají rodiče zpěváků, pomoc přislíbil nadační fond v Kanadě, město Slavonice a další finanční zdroje jsou rozjednány.

Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl finančně přispět pěti členům sboru, konkrétně sólistkám Josefíně a Antonii Žampové, dále pak Robertu Cigalemu, Tereze Zichové a Žanetě Kotlárové. Částky věnované jednotlivým členům sboru se pohybují v rozmezí pěti až sedmi tisíc korun - s ohledem na prospěch výše jmenovaných. Celková suma věnovaná sboru pak dosahuje částky 32.000 Kč. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě sociální situace rodin členů sboru, školního prospěchu žadatelů a dosavadních úspěchů sboru, včetně plánované prestižní akce v Kanadě. Sboru Viva la bella přejeme za nadační fond Jihočeské naděje hodně úspěchů v jeho dalším snažení a věříme, že  bude se ctí reprezentovat Jihočeský kraj v zahraniční konkurenci ostatních sborů. Zároveň bychom si přáli, aby se vzhledem k nákladnosti celé akce našel dostatek dalších dárců, kteří by mohli sboru  významně dopomoci k uskutečnění jejich cesty...

K naší veliké radosti se pěvecký sbor Viva la bella (nejen) za podpory fondu vydal na vytouženou soutěž do Kanady na mezinárodní pěvecký festival a nevedl si vůbec špatně, důkazem čehož může být například první místo v kategorii jednotlivců pro sólistku sboru. Gratulujeme k tomuto úspěchu a skláníme se před úsilím členů sboru, jejich rodin a dalších, kteří pomohli cestu navzdory nemalým nákladům uskutečnit.

 

 
 
Jihočeské naděje