Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Václav Mašek - všestranný hudebník

Václav Mašek - všestranný hudebník

Václav Mašek

Václav je výrazně hudebně nadaný student, který se hudbě věnuje od svých 5 let. Na svém kontě má nesčetná ocenění, vítězství ve zpěvu, hře na zobcovou flétnu, v komorní hře a jiné. V roce 2007 byl vyhlášen Jihočeským talentem.

 

Díky těmto vynikajícím výsledkům mu bylo nabídnuto studium na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze, kam po přestupu z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích v lednu roku 2009 přestoupil. Jeho hlavním oborem je sólový zpěv a podobor klavír. Václav též navštěvuje komorní hru na flétnu. Od září 2010 se zabývá dalším hudebním nástrojem - saxofonem, na který hraje ve školním bigbandu. Současná škola je pro něj naplněním jeho snu. Věnoval veliké úsilí tomu, aby se na tuto školu dostal, a i po přestupu z Budějovic má vynikající studijní výsledky a účastní se olympiád z několika předmětů.

Vzhledem k současné sociální situaci rodiny a Václavovu nespornému talentu a výborným studijním výsledkům se nadační fond rozhodl podpořit jej při studiu na pražské střední škole, kam denně dojíždí, a hradí mu náklady na dopravu (4000,- Kč měsíčně).

Nezbývá než za Nadační fond Jihočeské naděje popřát Václavovi hodně štěstí v jeho slibně započaté umělecké dráze.

 

Stručný seznam Václavových úspěchů:

 

Flétna:

Rok 2004:

Novohradská soutěž - 1. místo, absolutní vítěz

 

Rok 2005:

Novohradská flétna  - 1. místo

Mezinárodní soutěž v Německu - 3. místo

 

Rok 2006:

Soutěž ZUŠ  - 1. místo v místním kole, 1. místo - okresní kolo, 1. místo - krajské kolo a 2. místo celostátní kolo

Novohradská flétna - 1. místo

 

Rok 2007:

Novohradská flétna - 1. místo, absolutní vítěz a cena Vlasty Bachtíkové

Soutěž konzervatoře Plzeň  -  1. místo a absolutní vítěz

 

Rok 2008:

Novohradská flétna - 2. místo

 

Rok 2009:

Soutěž ZUŠ - 1. místo místní kolo, 1. místo okresní kolo

 

Zpěv:

Rok 2003:

YAMAHA SHOW - 1. místo okres, 3. místo finále

 

Rok 2004:

YAMAHA SHOW  - 1.místo okresní kolo

Jihočeský Zvonek - 1. místo místní kolo

Zámecká soutěž ve čtyřech oborech - 2.místo

 

Rok 2005:

Jihočeský Zvonek - 1. místo místní kolo

Solasido - YAMAHA SHOW - 2. místo

 

Rok 2006:

Soutěž ZUŠ - 1. místo místní kolo, 1. místo okresní a čestné uznání v krajském kole

Jihočeský Zvonek - 1. místo místní kolo, 1. místo okresní kolo a 1. místo krajské kolo

 

Rok 2007:

Jihočeský zvonek - 1. místo místní kolo, 1. místo okresní kolo

Prestižní písňová soutěž B.Martinů - 1. místo a cena Jarmily Novotné

Soutěž konzervatoře Plzeň - 1. místo a absolutní vítěz

Pěvecká soutěž Olomouc - čestné uznání

Karlovarský Skřivánek - účast

Krajská přehlídka v Třeboni -účast

 

Rok 2008:

Jihočeský Zvonek - 1. místo místní kolo, 1.místo okresní kolo  a 1.místo krajské kolo

Zlatý mikrofon - casting - 3. místo ve finále

 

Rok 2009:

Soutěž ZUŠ okresní kolo - 1.místo - sólo, 1.místo - duet, absolutní vítěz; krajské kolo - 2. místo

 

Rok 2010:

Soutěž B.Martinů - 2. místo

Soutěž Pražský pěvec - 1.místo

 

 

Flétnový soubor v ZUŠ Vodňany:

Rok 2004:

2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře

 

Rok 2007:

1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře

1. místo na soutěži Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

 

Rok 2008:

2. místo na soutěži Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus

 

Rok 2010:

1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře

 

Ostatní:

Rok 2003:

recitační soutěž školní kolo - 1.místo

 

Rok 2004:

recitační soutěž - školní kolo - 1.místo, okresní 1.místo a krajské kolo - čestné uznání

Zámecká soutěž (recitace) -3.místo

Zámecká soutěž (pohyb) - 3.místo

 

Rok 2005:

recitační soutěž - školní kolo - 1. místo, okresní kolo -  1. místo a krajské kolo - čestné uznání

 

Rok 2006:

recitační soutěž - školní kolo - 1.místo a okresní kolo - čestné uznání

 

Rok 2007:

recitační soutěž - školní kolo - 1. místo, okresní kolo - 1. místo a krajskékolo - čestné uznání

Matematická olympiáda - okresní kolo - 1. místo

 

Rok 2008:

recitační soutěž - školní kolo - 1.místo a okresní kolo - čestné uznání

 

Rok 2009:

recitační soutěž - školní kolo - 1. místo a okresní kolo - čestné uznání

 

Rok 2008:

Talent Jihočeského kraje za rok 2007 - 1.místo

 
 
Jihočeské naděje