Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Projekt stavby elektromotokáry

Projekt stavby elektromotokáry

Elektromotokára

Vedle nabídky některých nových učebních oborů se studenti Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb ve Strakonicích zabývají také velmi atraktivní zájmovou činností v podobě kroužku zaměřeného na konstrukci elektromotokáry.

První informace o těchto zamýšlených aktivitách získaly mezi studenty okamžitý ohlas a vzbudily opravdu nadšené reakce. Své zaujetí však neskrývají ani mnozí učitelé technických předmětů, kteří se na realizaci motokárového kroužku nejvíce podílí.

„Prvním krokem, který vůbec otevřel cestu k uskutečnění výše zmíněných zájmových aktivit, byla komunikace s případnými sponzory, ochotnými celou plánovanou akci podpořit. V tomto směru měla škola opravdové štěstí.“

Ing. Miloslav Pileček, ředitel školy


Svědčí o tom skutečnost, že se již podařilo dokončit výrobu podvozku motokáry, připraveného pro zástavbu elektromotoru a akumulátorů s regulací. Dokončená motokára by pak měla být především zdrojem očekávaných jezdeckých zážitků, ale rovněž demonstrací určitého postoje k ochraně životního prostředí. Její tvůrci mají v úmyslu zúčastnit se na Výstavišti v Českých Budějovicích soutěže vozidel s elektrickým pohonem.

 

Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl přispět na tento projekt částkou 10.000 Kč.

 
 
Jihočeské naděje