Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Pavel Švec - chemie

Pavel Švec - chemie

Pavel Švec

Pavel Švec je absolventem Gymnázia Jírovcova 8 v Českých Budějovicích s hlubokým zájmem o chemii. Od svých třinácti let pravidelně získává první místa v krajských kolech Chemické olympiády a v roce 2010 se mu podařilo obsadit první místo i v celostátním kole Chemické olympiády. Pavel již několik let reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích v chemii, doposud největšími úspěchy jsou stříbrná medaile z Mezinárodní chemické olympiády 2010 v Tokiu, bronzová medaile z Mezinárodní chemické olympiády 2009 konané na univerzitě v Cambridge, stříbrná medaile z EUSO – European Union Science Olympiad 2008 na Kypru a bronzová medaile z EUSO 2007 v Německu.

 

Už při studiu na gymnáziu se Pavel Švec začal věnovat vlastní vědecké práci na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, s kterou v roce 2010 získal první místo na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie.

V roce 2010 Pavel Švec nastoupil ke studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a má v úmyslu pokračovat ve vědecké práci na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Pavel Švec od prvního ročníku studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pokračuje ve vědecké činnosti na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR  ve skupině Dr. Teplého, ve které se začal podílet na výzkumných projektech už jako žák Gymnázia v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích. Díky práci, kterou vytvořil v průběhu let 2008 až 2010, a se kterou v roce 2010 získal 1. místo na Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti dálece 2011oce  postoupil na evropskou soutěž pro mladé vědce - European Union Contest For Young Scientists - na níž bude obhajovat svou současnou práci nazvanou „Synthesis and Testing of Tetramethyl[5]helquat“. Soutěž se konala v září 2011 v Helsinkách a Pavel za svůj projekt obdržel zvláštní cenu poroty.

Nadační fond Jihočeské naděje se Pavla rozhodl podpořit úhradou nákladů na ubytování na vysoké škole v Praze a také poskytnutím prostředků na nákup notebooku, který je v dnešní době při studiu na určité úrovni a vědecké práci naprostou nezbytností. Nadační fond Jihočeské naděje přeje Pavlovi mnoho dalších úspěchů v jeho studiu i vědecké kariéře.

 

Stručný seznam dosavadních úspěchů Pavla Švece:

 

2009/2010                                                                                                           

Stříbrná medaile Mezinárodní chemická olympiáda, Tokio

1. místo celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti - obor chemie

1. místo krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti - obor chemie

1. místo celostátní kolo Chemické olympiády (kat. A)

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. A)

4. místo krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. A)

 

2008/2009

Bronzová medaile Mezinárodní chemická olympiáda, Cambridge

3. místo celostátní kolo Chemické olympiády (kat. A)

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. A)

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. B)

2. místo Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou (pořadatel UK Praha)

 

2007/2008

Stříbrná medaile EUSO, Kypr (European Union Science Olympiad)

7. místo celostátní kolo Chemické olympiády (kat. A)

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. A)

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. B)

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. C)

2. místo krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. C)

8. místo Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou (pořadatel UK Praha)

 

2006/2007

Bronzová medaile EUSO, Postupim (European Union Science Olympiad)

3. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. B)

4. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. C)

4. místo krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. D)

 

2005/2006

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. D)

1. místo okresní kolo Chemické olympiády (kat. D)

4. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. C)

3. místo krajské kolo Fyzikální olympiády (kat. E)

 

2004/2005

1. místo krajské kolo Chemické olympiády (kat. D)

1. místo okresní kolo Chemické olympiády (kat. D)

 
 
Jihočeské naděje