Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Michal Mižigár – student

Michal Mižigár – student

(c) foto Jason Hang, 2013

Michal (ročník 1991), který žije v jihočeském městě Písek je studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Je živým důkazem toho, že i člověk, kterému podmínky nejsou příliš nakloněny dokáže – pokud opravdu chce – studovat na prestižní škole. Michalovy aktivity však intenzivním studiem rozhodně nekončí, protože ve svém domovském městě  Písku spolupracuje s občanským sdružením Naděje, jehož hlavním posláním je pomoc lidem, kteří jsou ohroženi nebo již postiženi sociálním vyloučením. Cílem činnosti o.s. Naděje je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce. Sociální práce se zaměřuje mj. na motivaci při hledání zaměstnání, rozšiřování vzdělání a pomoc při řešení zadluženosti. Cílovou skupinou sociální práce tohoto sdružení jsou tedy rodiny i jednotlivci, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Ve spolupráci s městem pomáhají pracovníci Naděje v integraci do společnosti osobám ve vyloučených lokalitách. Smyslem práce je podporovat a rozvíjet u těchto občanů dovednosti, které napomohou k tomu, že budou schopni postupně řešit své problémy samostatně a stanou se méně závislými na veřejném systému sociální pomoci.

Za pomoc se zprostředkováním kontaktu na Michala Mižigára děkujeme zejména panu Danielu Hermanovi a paní Monice Šimůnkové, bez jejichž pomoci bychom se nedozvěděli o tomto talentovaném studentovi, jehož snem je angažovat se ve zlepšování vztahů mezi většinovou společností a romskou komunitou.

Nadační fond Jihočeské naděje se na základě Michalových studijních výsledků a jeho příkladné  a inspirativní práce pro společnost s přihlédnutím k jeho sociální situaci rozhodl přispět na potřeby spojené se studiem částkou 20.000 Kč. Přejeme Michalovi mnoho úspěchů ve studiu i v osobním životě a budoucím povolání.

 

 

 

 
 
Jihočeské naděje