Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Marek Müller

Marek Müller

Marek Müller - Teologická fakulta

Marek je student Teologické fakulty Jihočeské Univerzity, obor Sociální a charitativní práce. Od narození je nevidomý a sluchově postižený. Na nadační fond Jihočeské naděje se Marek obrátil s žádostí o příspěvek, který využije na pokrytí zvýšených nákladů, které přináší jeho studium se zdravotním postižením.

Jsou to zejména náklady na přepis literatury do bodového písma či elektronické podoby – jeden takto přepsaný materiál stojí cca 1400 Kč, přičemž v průběhu semestru je potřeba zhruba 5 takovýchto materiálů. Nemalé náklady má i na dopravu, neboť musí být téměř denně do školy dovážen či doprovázen. S ohledem na své sluchové postižení potřebuje také pomoc při přepisování školních poznámek, neboť jej není schopen při standardním výkladu zaznamenat - sluchový handicap mu to neumožňuje. Pomoc sociální asistence potřebuje i při studiu, protože se neobejde bez pomoci při úkonech jako je přemisťování se z jedné učebny do druhé mezi přednáškami, dopomoc na obědě a další druhy podpory, které jsou pro něj nepostradatelné. Velkou pomoc potřebuje také při zajišťování praxe, která je součástí studia. Tím myslíme průvodce, doprovod a doprava na praxi a zpět. Vzhledem k jeho kombinovanému handicapu je jeho možnost přivýdělku velmi omezena.

Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl Marka podpořit částkou 10.000 Kč. Marka studium velmi naplňuje a rád by po jeho ukončení pomáhal osobám se zdravotním postižením. Marek Müller je rozhodně člověkem, který si zaslouží obdiv, uznání a podporu. Za Nadační fond Jihočeské naděje mu přejeme úspěšné dokončení studií a hodně úspěchů v jeho budoucí kariéře.

 
 
Jihočeské naděje