Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z

Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z dětských domovů

Řidičské průkazy pro jihočeské dětské domovy

Dne 23.4. 2010 vyhlásil nadační fond Jihočeské naděje první výzvu k účasti v programu "Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z dětských domovů". Jedná se o zatím nejnovější projekt nadačního fondu, který si, jak ostatně z názvu vyplývá, klade za cíl umožnit dětem z dětských domovů v Jihočeském kraji absolvovat kurzy pro získání řidičského oprávnění.

 

Východiska a cíle programu

Podpora dětských domovů by měla do budoucna být jednou z hlavních aktivit nadačního fondu Jihočeské naděje. Rozhodli jsme se proto vytvořit projekt, který má za cíl dlouhodobě a cíleně pomáhat těm, kteří dětské domovy opouštějí a následně zákonitě hledají své profesní uplatnění. Uvědomujeme si, že v dnešní době je držení řidičského oprávnění jistým standardem - u většiny zaměstnání je řidičský průkaz výhodou, případně nutností. Pro mladého člověka, zvláště bez patřičného rodinného zázemí, jde ale zároveň o záležitost poměrně finančně náročnou. Věříme, že pomoc při získání řidičského oprávnění významně usnadní mladým lidem účastnícím se našeho programu cestu při hledání jejich budoucího povolání.

 

Koncepce programu

Nadační fond Jihočeské naděje oslovil zástupce všech dětských domovů Jihočeského kraje. Ve spolupráci s nimi, ať už se jednalo o ředitele nebo ředitelky dětských domovů, jejich zástupce, či vedoucí vychovatele, jsme vybrali ty uchazeče, kteří si na základě svých výsledků a bezproblémového chování v rámci dětského domova či navštěvované školy naši pomoc jistě zaslouží.

Co se výběru konkrétní autoškoly týká, zvolili jsme možnost, která je dle našeho názoru k účastníkům programu nejvstřícnější. Výběr autoškoly jsme ponechali v kompetenci ředitelů dětských domovů, případně osob pověřených jednáním v této věci. Účastníci programu tak budou mít možnost absolvovat kurzy přímo v místě dětského domova nebo v místě studia, tedy v prostředí jim známém, bez nutnosti zdlouhavého dojíždění.

Nutno dodat, že spolupráce s řediteli/ředitelkami dětských domovů, jejich zástupci a vychovateli je naprosto bezproblémová a nadační fond Jihočeské naděje tímto velice děkuje všem, kteří se na přípravě projektu podílejí.

„Nabídku nadačního fondu jsme přivítali s otevřenou náručí a máme z ní velkou radost. Získání řidičského oprávnění je určitým nadstandardem, který obvykle dětské domovy neposkytují,“ uvedla například zastupující ředitelka DD Horní Planá Irena Bumbová.

S podporou dětských domovů počítáme samozřejmě i nadále v dalších letech fungování tohoto programu, ve kterém na základě prospěchu a chování vybereme další uchazeče o řidičský průkaz.

 
 
Jihočeské naděje