Jihočeské naděje

 

Jihočeské naděje » Projekty » Jana Měchurová a Veronika Moravcová – pěvecký sbor

Jana Měchurová a Veronika Moravcová – pěvecký sbor Carmína

Carmina

Jana i Veronika jsou žákyněmi Základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích a mezi jejich hlavní zájmy patří sborový zpěv. Obě jsou členkami dětského pěveckého sboru Carmína, který se může pyšnit řadou aktivit a úspěchů.

Například v roce 2010 se umístil na prvním místě na Evropském hudebním festivalu v belgickém Nerpeeltu. O úspěch se zde ucházelo 112 sborů z 26 zemí Evropy a světa. Carmina je výběrovým sborem. Vznikl v roce 2006 při základní škole J. Š. Baara. Sdružuje děti z různých základních škol a gymnázií z Českých Budějovic a okolí. 

V současné době má sbor 170 členů a pracuje s dětmi ve věku od pěti let. Pěvecký sbor Carmina však učí děti nejen zpěvu. Děti a mládež se učí trávit kreativně a tvořivě svůj volný čas. V rámci výchovných koncertů s Jihočeskou filharmonií, ukazují svým vrstevníkům, že i tradiční sborový zpěv a klasická hudba může být pro děti zábavou. Při benefičních koncertech, kterých se účastní, pomáhají malí zpěváci svým umem členům naší společnosti, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

 V současné době vrcholí přípravy sboru na na soutěžní festival „Canta Al Mar,“ který je celosvětovým hudebním festivalem. Pořadatelem je mezinárodní společnost Interkultur. Tento pěvecký festival je jednou ze čtyř prestižních evropských pěveckých přehlídek, kterých se účastní pěvecké sbory z celého světa, má mnohaletou tradici a je uznávanou soutěží mladých neprofesionálních hudebníků.

Jak nám sdělila hlavní sbormistryně Carmíny Mgr. Jitka Valentová, Veronika Moravcová a Jana Měchurová byly vybrány k účasti na této soutěži pro svůj velký pěvecký talent. Obě slečny jsou členky pěveckého souboru od jeho počátku. Mají výbornou kultury hlasového projevu a účastní se všech důležitých vystoupení tohoto pěveckého tělesa. Obě děvčata pocházejí z neúplných rodin, žijí ve společné domácnosti pouze s matkou a sourozenci. Jejich účast na soutěžním festivalu „Canta Al Mar,“ jejich matky nepotvrdily z důvodu, že finanční náklady spojené s účastí na hudebním festivalu jsou pro rodinný rozpočet příliš velkou zátěží.

Na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k šíři a úrovni aktivit sboru se nadační fond rozhodl uhradit oběma členkám sboru náklady na ubytování na festivalu ve Španělsku v hodnotě 10.000 Kč. Přejeme Janě, Veronice i celému pěveckému sboru úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje na festivalu ve Španělsku a mnoho dalších úspěchů do budoucna.

 
 
Jihočeské naděje