Jak granty poskytujeme ?

Komu a jak pomáháme?

Granty nadačního fondu Jihočeské naděje jsou určeny pro nadané děti a studenty z jihočeského kraje, které díky složité sociální situaci nemají dostatečné finanční zázemí na to, aby svůj talent proměnili v opravdový úspěch.

Příspěvek na úhradu nákladů studia na vysoké škole

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu „Příspěvek na úhradu nákladů studia na vysoké škole“

Zaměření grantového schématu

Příspěvek pro studenty vysokých škol. Cílem je podpořit studenty s vynikajícím
studijním prospěchem ze sociálně slabších rodin. Příspěvek je možné použít
na úhradu nákladů spojených se studiem (doprava žadatele do školy,
ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).

Podmínky zařazení uchazeče do programu

 • Vyplnění žádosti o příspěvek

 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje

 • Uchazeč je přihlášen k dennímu studiu na vysoké škole

 • Studijní průměr uchazeče za 2 poslední uplynulá pololetí do 1,25

 • Sociální situace rodiny žadatele (viz. žádost)

Po vyhodnocení žádostí o podporu budou vybraní žadatelé nebo jejich zákonní zástupci vyzváni k doložení následujících příloh:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje

 • Příloha č. 2 – kopie indexu k prokázání studijního průměru

 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z Nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

Formuláře ke stažení

Příspěvek na úhradu nákladů studia na střední škole nebo středním odborném učilišti

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu: „Příspěvek na úhradu nákladů studia na střední škole“.

Zaměření grantového schématu

Příspěvek je určen pro studenty středních škol a středních odborných učilišť. Cílem je podpořit studenty s vynikajícím studijním prospěchem ze sociálně slabších rodin.Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se studiem (doprava žadatele do školy, ubytování na internátu, nákup odborné literatury nebo softwaru).

Podmínky zařazení uchazeče do programu

 • Vyplnění žádosti o příspěvek

 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje

 • Žadatel je přihlášen k docházce na střední školu nebo střední odborné učiliště

 • Studijní průměr uchazeče za poslední dvě uplynulá pololetí nepřesahuje 1,25

 • Sociální situace rodiny žadatele

Po vyhodnocení žádostí o podporu budou vybraní žadatelé nebo jejich zákonní zástupci vyzváni k doložení následujících příloh:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje

 • Příloha č. 2 – kopie vysvědčení za poslední dvě pololetí k prokázání studijního průměru

 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z Nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

Formuláře ke stažení

Podpora umělecky nadaných studentů

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu:
„Podpora umělecky nadaných studentů“.

Zaměření grantového schématu

Příspěvek je určen pro studenty základních, středních a vysokých škol. Cílem je podpořit nadané studenty, jejichž sociální situace neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených s uměleckou činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži nebo případná individuální potřeba žadatele).

Podmínky zařazení uchazeče do programu

 • Vyplnění žádosti o příspěvek

 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje

 • Potvrzení umělecké instituce, kde uchazeč studuje

 • Sociální situace rodiny žadatele

Po vyhodnocení žádostí o podporu budou vybraní žadatelé nebo jejich zákonní zástupci vyzváni k doložení následujících příloh:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje

 • Příloha č. 2 – stručná reference od vyučujícího učitele, dosažené úspěchy apod.

 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z Nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

Formuláře ke stažení

Podpora sportovně nadaných studentů

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu:
„Podpora sportovně nadaných studentů“.

Zaměření grantového schématu

Příspěvek je určen pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují individuálním sportům. Cílem je podpořit nadané sportovce, jejichž sociální situace neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se sportovní činností žadatele (doprava, ubytování,
startovné na soutěži nebo případná individuální potřeba žadatele).

Podmínky zařazení uchazeče do programu

 • Vyplnění žádosti o příspěvek

 • Žadatel má trvalý pobyt na území Jihočeského kraje

 • Potvrzení sportovní instituce, kde uchazeč trénuje

 • Sociální situace rodiny žadatele

Po vyhodnocení žádostí o podporu budou vybraní žadatelé nebo jejich zákonní zástupci vyzváni k doložení následujících příloh:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele nebo jeho zákonného zástupce k prokázání trvalého pobytu žadatele na území Jihočeského kraje

 • Příloha č. 2 – stručná reference od trenéra, dosažené úspěchy apod.

 • Příloha č. 3 - potvrzení o přiznání sociálního příplatku k doložení sociální situace žadatele

Na příspěvek z Nadačního fondu Jihočeské naděje není právní nárok.

Formuláře ke stažení

Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z
dětských domovů

Nadační fond Jihočeské naděje poskytuje podporu v grantovém programu:
„Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro děti z dětských domovů“.

Zaměření grantového schématu

Program je určen výhradně pro děti z dětských domovů. Cílem programu je finančně podpořit zájemce o získání řidičského oprávnění v rámci zvýšení kvalifikace a tím i konkurenceschopnosti na trhu práce.

Podmínky zařazení uchazeče do programu

 • Přihlášení se do programu vyplněním formuláře

Po vyhodnocení žádostí o podporu budou vybraní žadatelé nebo jejich zákonní zástupci vyzváni k doložení následujících příloh:

 • Příloha č. 1 – kopie OP žadatele k prokázání věku žadatele

 • Příloha č. 2 – kopie vysvědčení za poslední dvě ukončená pololetí

 • Příloha č. 3 - kopie lékařského osvědčení o zdravotní způsobilosti

Na zařazení do programu není právní nárok.

Formuláře ke stažení

PODPOROVANÉ projekty

Pomoc
Vozík pro Ondřeje

Ondřej je studentem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, kde letos v říjnu nastoupil do 3. ročníku. Trpí poúrazovou tetraplegií od svých 19-ti let, kdy v létě 2015 skočil, jak sám říká „do vody bez vody“.

Pomoc
Číst více >
Akce
1. ročník Talent Akademie 2018

V pátek 21.9.2018 v devět hodin ráno se v konferenčním sále hotelu Budweis v Českých Budějovicích sešla elita studentů z jihočeských gymnázií, aby zde strávili celý víkend plný odborných přednášek, seminářů a exkurzí z oboru matematika – fyzika – robotika a biologie – chemie.

Akce
Číst více >
Sport
Jana Hořejší - sportovní kynologie

Svého prvního psa, fenku Niki ze Stříbrného kamene, dostala Jana v roce 2006, ve svých 9. letech. Už v roce 2010 poprvé zvítězily na republikové úrovni.

Sport
Číst více >